نمونه پروژه پسیو شبکه

دسامبر 26, 2018

پروژه پسیو مرکز امنیت تهران

کارفرما : شرکت ارتباطات سیار ایران مدت پروژه: 6 ماه تیم پروزه : 10 نفر همکاران : شرکت امن افزار موضوع پروژه : راه اندازی مرکز […]
دسامبر 26, 2018
پروژه دیتاسنتر مشهد

پروژه پسیو دیتاسنتر مشهد

کارفرما : شرکت ارتباطات سیار ایران مدت پروژه: 20 روز تیم پروزه : ۵ نفر همکاران : HUAWEI موضوع پروژه : افزایش پهنای باند مربوط به […]
دسامبر 25, 2018
پسیو دیتاسنتر اصفهان

پروژه پسیو دیتاسنتر اصفهان

کارفرما : شرکت ارتباطات سیار ایران مدت پروژه: ۳۵ روز تیم پروزه : ۵ نفر همکاران : HUAWEI موضوع پروژه : افزایش پهنای باند مربوط به […]